Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Luchtverontreiniging

Vraag en antwoord over Luchtverontreiniging

Er is Europees en Nederlands beleid om de verschillende vormen van fijnstof in de lucht te verminderen. Het beleid voor fijnstof (PM10) en de fijnere fractie van fijnstof (PM2,5) is zowel nationaal als in de Europese Unie in...lees meer

Sommige vormen van luchtverontreiniging kunnen dagen - en soms zelfs nog langer - in de atmosfeer verblijven. In die tijd kan deze luchtverontreiniging afstanden van duizenden kilometers afleggen. Daarom wordt in dit geval ook wel gesproken van...lees meer

De mate van verzuring wordt in Nederland uitgedrukt in zogenoemd potentieel zuur. Potentieel zuur is gedefinieerd als de maximale verzuring die zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak en hun omzettingsproducten in bodem en water teweeg kunnen...lees meer

De belangrijkste bronnen zijn landbouw, verkeer en de industrie. De landbouw draagt voor meer dan 90% bij aan de emissie van ammoniak in Nederland. De belangrijkste emissiebronnen zijn veestallen, toediening van dierlijke mest en kunstmest,...lees meer

Grootschalige luchtverontreiniging is vooral een luchtkwaliteitsprobleem. Dit betekent dat stoffen die eraan bijdragen, soms in ongewenst hoge concentraties kunnen voorkomen. Dit kan leiden tot gezondheidseffecten. Dit geldt vooral voor ozon (O...lees meer

Luchtverontreiniging in de vorm van fijnstof komt wijdverspreid voor. Naast een natuurlijke achtergrond (bijvoorbeeld opwaaiend bodemstof en zeezout) dragen zowel bronnen uit Nederland als bronnen uit het buitenland bij aan de concentraties in...lees meer

Fijnstof is te omschrijven als deeltjesvormige luchtverontreiniging. Fijnstof is een complex mengsel van deeltjes van verschillende grootte en van diverse chemische samenstelling. Een veel gebruikte afkorting voor fijn stof is PM. PM staat voor...lees meer

Deeltjes kleiner dan 10 micrometer (µm) dringen bij inademing door in de luchtwegen en longen. Fijnstof in de lucht kan daardoor leiden tot gezondheidsklachten en levensduurverkorting.

De Europese Unie heeft in 1999 twee...lees meer

Nederland is niet het enige land waar verhoogde fijnstofconcentraties voorkomen. De verspreiding van fijnstof is een grootschalig verschijnsel. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de situatie in Duitsland, waar in een aantal stedelijke gebieden nog...lees meer

Voor de meting van fijnstof is in de eerste dochterrichtlijn voor de luchtkwaliteit een referentiemethode vastgelegd waarbij het stof in de lucht op een filter wordt opgevangen en waarbij vervolgens door weging de massa wordt bepaald. Deze...lees meer