Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Luchtverontreiniging

Hebben andere landen ook een fijnstofprobleem?

Vraag en antwoord | 25-03-2015

Nederland is niet het enige land waar verhoogde fijnstofconcentraties voorkomen. De verspreiding van fijnstof is een grootschalig verschijnsel. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de situatie in Duitsland, waar in een aantal stedelijke gebieden nog overschrijding van de grenswaarde voor het daggemiddelde optreedt.

Een bron van informatie over de luchtkwaliteit voor fijnstof in de landen van de Europese Unie vormt AIRBASE, de gegevensbank met luchtkwaliteitsgegevens van het European Topic Centre on Air and Climate Change (ETC/ACC) van het European Environment Agency (EEA). Hieruit blijkt dat overschrijdingen van beide grenswaarden met name voorkomen in Noord-Italië, Zuid-Polen, Slovenië, Bulgarije, Macedonië, Servië en Turkije. Bovendien blijkt uit de gegevens in AIRBASE dat de overschrijdingen zich concentreren op stedelijke stations. Dit zijn bij uitstek de meetstations die sterk door lokale bronnen zoals verkeer worden beïnvloed.

Meer informatie