Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Wat is luchtverontreiniging?

Vraag en antwoord | 25-03-2015

Sommige vormen van luchtverontreiniging kunnen dagen - en soms zelfs nog langer - in de atmosfeer verblijven. In die tijd kan deze luchtverontreiniging afstanden van duizenden kilometers afleggen. Daarom wordt in dit geval ook wel gesproken van grootschalige of grensoverschrijdende luchtverontreiniging. Stoffen die onder grootschalige luchtverontreiniging vallen zijn zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx, de verzamelnaam van stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2)) en stofvormige luchtverontreiniging. Tot het laatste behoren onder andere fijnstof, zware metalen, persistente organische stoffen (Persistent Organic Pollutants, POP) en Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK).

Beleidsmatig worden hiertoe naast de hierboven genoemde stoffen ook vluchtige organische stoffen (VOC), ammoniak (NH3) en ozon (O3) gerekend. Dit komt omdat deze stoffen eveneens betrokken zijn bij het atmosferisch-chemische gedrag van de andere stoffen.