Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Luchtverontreiniging

Wat zijn de belangrijkste bronnen van grootschalige luchtverontreiniging en verzurende stoffen?

Vraag en antwoord | 25-03-2015

De belangrijkste bronnen zijn landbouw, verkeer en de industrie. De landbouw draagt voor meer dan 90% bij aan de emissie van ammoniak in Nederland. De belangrijkste emissiebronnen zijn veestallen, toediening van dierlijke mest en kunstmest, beweiding en mestopslag. Het verkeer is de belangrijkste bron van stikstofoxiden, met in 2002 een bijdrage van meer dan 65% aan de emissie in Nederland. De industrie- en de energiesector zijn andere belangrijke bronnen. De industrie stoot de meeste zwaveldioxide uit. Ongeveer de helft van de emissie komt voor rekening van deze bron. Zwaveldioxide komt hoofdzakelijk vrij bij verbranding van kolen en olie. De uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOCs) is vooral afkomstig van verkeer en industrie.