Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Luchtverontreiniging

Wat zijn de effecten van grootschalige luchtverontreiniging?

Vraag en antwoord | 25-03-2015

Grootschalige luchtverontreiniging is vooral een luchtkwaliteitsprobleem. Dit betekent dat stoffen die eraan bijdragen, soms in ongewenst hoge concentraties kunnen voorkomen. Dit kan leiden tot gezondheidseffecten. Dit geldt vooral voor ozon (O3) en fijnstof (PM10). Daarnaast is er nog stikstofdioxide (NO2). Deze stof is zelf bij de huidige concentraties in de buitenlucht niet zo schadelijk, maar wordt gebruikt als indicator voor verkeersgerelateerde luchtverontreiniging. Dit laatste wordt wel als schadelijk beschouwd. De meer klassieke luchtverontreiniging, zoals zwaveldioxide (SO2) en koolmonoxide (CO), vormt in Nederland al lang geen probleem meer. De luchtconcentraties ervan zijn de afgelopen decennia drastisch afgenomen. Zwaveldioxide draagt wel nog in belangrijke mate bij aan de vorming van fijnstof.