Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Methoden en modellen

Feiten en cijfers over Methoden en modellen

Schematisch stappenplan in de Leidraad  met de verschillende onderdelen die nodi

Schematisch stappenplan in de Leidraad  met de verschillende onderdelen die nodig zijn om tot een goede MKBA te komen.

Weergave ontwikkeling milieudruk

De milieudruk in Nederland is de laatste decennia steeds verder afgenomen, terwijl de economie groeide. Het beleid heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Op basis van de potentielen voor de beschikbare hernieuwbare technieken lijkt het mogelijk om in 2050 tussen de 450 en 1800 PJ op te wekken uit hernieuwbare bronnen. Afhankelijk van inzet en de nog te realiseren energiebesparing is dit tussen 10% en 90% van de indicatieve range voor het totale 2050 energieverbruik. Overigens zal met bijdrage van 10% hernieuwbare energie een CO2 reductie van 80% of meer niet in zicht komen.