Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Methoden en modellen

Potentieel van bekende hernieuwbare energiesoorten in 2050

Infographic | 27-02-2013

Op basis van de potentielen voor de beschikbare hernieuwbare technieken lijkt het mogelijk om in 2050 tussen de 450 en 1800 PJ op te wekken uit hernieuwbare bronnen. Afhankelijk van inzet en de nog te realiseren energiebesparing is dit tussen 10% en 90% van de indicatieve range voor het totale 2050 energieverbruik. Overigens zal met bijdrage van 10% hernieuwbare energie een CO2 reductie van 80% of meer niet in zicht komen.

Bioenergie

Bio-energie heeft een enorm potentieel (150-800 PJ), maar bij deze grootschalige inzet zal de meeste biomassa (80%) geimporteerd moeten worden. Grootschalige inzet op bio-energie brengt daarom een ruimteclaim in het buitenland met zich mee en de bijbehorende milieu- natuureffecten en verdringing van voedselproductie. Om biomassa om te zetten in energie die in apparaten of fabrieken gebruikt kan worden (elektriciteit, biogas, biobenzine of diesel, warmte, etc) zijn verwerkingsinstallaties nodig. Deze conversietechnieken zijn zeer divers. Het directe ruimtebeslag in Nederland wordt vooral bepaald door de benodigde infrastructuur voor de biomassastromen en door de indirecte effecten van installaties. Los van de bijstook in kolencentrales wordt er nu in bijna 500 installaties bio-energie verwerkt of opgewekt.

Windenergie

Windenergie heeft na bio-energie het grootste potentieel met circa 500 PJ, vooral door de beschikbaarheid van vrije ruimte op de Noordzee (110-430 PJ). Het aandeel wind op land blijft onder andere door de maatschappelijke acceptatiegraad en de bevolkingsdichtheid naar verwachting beperkt (22-58 PJ). Het maximale potentieel is uiteraard groter naarmate het beschikbaar veronderstelde landoppervlak groter is. De kosten voor de bouw van windmolens op zee met bijbehorende infrastructuur zijn hoger dan op land.

Zonne-energie

Zonne-energie kan een belangrijke bijdrage vormen tot meer dan 300 PJ waarvan 90% elektrisch en 10% thermisch. Ruimtelijk hoeft het nauwelijks tot problemen te leiden, zolang zonne-systemen op daken gevels van de gebouwde omgeving worden gemonteerd. Het beslaat dan wel een groot deel daarvan met een gezamenlijk oppervlak van ongeveer 340 km2. Hoewel de techniek nog vrij duur is lijkt het een ‘winner’ voor de maatschappelijke acceptatie van hernieuwbare energie.

Geothermie

De bijdrage aan hernieuwbare energie uit aardwarmte en warmtekoudeopslag zijn nu beperkt, maar kunnen samen in 2050 meer dan 200 PJ opleveren. Het aandeel aardwarmte is hierin nog het meest onzeker. Het zou namelijk aanzienlijk groter kunnen zijn.

Brondata

Andere formaten

Gebruik infographics

Tenzij anders vermeld, is op deze infographic de ‘creative commons’ licentie naamsvermelding (CC-BY) van toepassing. Voor meer informatie over deze licentie en gebruik van de infographic, kunt u contact opnemen met onze beeldredactie (beeldredactie@pbl.nl).