Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Methoden en modellen

Conferentie over handreiking voor gebruiken van scenario’s

Nieuwsbericht | 20-11-2017

Wat voor verschil maakt het of je scenario’s gebruikt voor beleidsvisies, transities of maatschappelijke kosten-batenanalyses? Waarom is het vaak zo lastig en zelfs irritant om scenario’s te gebruiken? Hoe kun je desondanks optimaal gebruik maken van scenario’s? Dit zijn zaken die aan de orde komen op de conferentie die het PBL en Futureconsult op woensdagmiddag 13 december 2017 organiseren.

Tijdens de conferentie presenteert het PBL de handreiking voor het gebruiken van scenario’s. Dit is een aanvulling op de handreiking voor het maken van scenario’s die het planbureau enkele jaren geleden heeft uitgebracht. Er is veel ruimte voor discussie en het uitwisselen van ervaringen over de praktijk van scenario’s gebruiken.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar Mariëtte Commadeur: mariette.commadeur@pbl.nl.

Tijd

Woensdag 13 december 2017 van 14.00 tot 17.00 uur.

Locatie         

7AM Den Haag, Buitenhof 47, 2513AH Den Haag, 070-346 84 29, routebeschrijving

Programma

13.30u Inloop
14.00u Opening en kennismaking door dagvoorzitter Jan Nekkers, Futureconsult
14.10u Visie De kracht van verhalen over de toekomst door Hans Mommaas, directeur PBL 
14.20u Presentatie en discussie Een handreiking voor het gebruiken van scenario’s: wat kun je ermee? door Ed Dammers, senior onderzoeker bij het PBL
14.45u Column en discussie Een slimme overheid is op haar toekomt voorbereid? door Lilian van den Aarsen, directeur Kennis, Innovatie en Strategie van het ministerie van I&W
15.00u Column en discussie Scenario’s voor beleidsmakers: het kan vriezen, het kan dooien door Timon Verheule, plv. directeur Energiemarkt & Innovatie van het ministerie van EZK
15.15u Pauze
15.30u Open space – uitwisselen van ervaringen over scenario’s gebruiken in kleine groepen
16.45u Stemmen met de voeten over het gebruik van scenario’s
17.00 Afronding, uitdelen van de handreiking en informele borrel (tot 18.00u)

Meer informatie

Voor meer informatie over de conferentie kunt u contact opnemen met Ed Dammers (ed.dammers@pbl.nl) of met Mariëtte Commadeur.