Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Methoden en modellen

Vraag en antwoord over Methoden en modellen

Modellen zijn nodig voor interpretatie van de metingen en voor het in kaart brengen van mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast kost het meten veel geld. Er is met diverse wiskundige methodes uitgezocht hoe met zo min mogelijk meetpunten...lees meer

Binnen het PBL lopen verschillende onderzoekslijnen naar duurzaamheid in Nederland, maar ook in de rest van de wereld:

  • Uitwerking van dilemma’s in de afweging tussen de domeinen economie (efficiëntie), ecologie (houdbaarheid) en...lees meer

De modellen worden op hun geschiktheid voor de toepassing in het PBL beoordeeld. Dit gebeurt op basis van vergelijking met metingen, expertbeoordelingen en andere modellen. De beleidsrelevante onzekerheden in de modellen worden meegenomen in de...lees meer

Er zijn veel aspecten die kunnen bijdragen aan onzekerheid in uitkomsten van milieuassessments, bijvoorbeeld onzekerheden in metingen, onzekerheden in modelveronderstellingen of onvoldoende beschikbare kennis. Het PBL probeert deze onzekerheden...lees meer

De Beeldredactie RPT (Redactie- en Productieteam) van het PBL is betrokken bij het redactie- en eindproductieproces van grafieken, kaarten en infographics in PBL-publicaties. Dit kunnen wetenschappelijke publicaties zijn, rapporten voor...lees meer

De vergelijking van kaarten is mogelijk met een speciaal ontwikkeld instrument, de MapComparisonKit. Deze software maakt het mogelijk om kaarten met elkaar te vergelijken en het eventuele verschil in cijfers uit te drukken. Het is een beetje te...lees meer

Integrated Assessment is een veelgebruikte methode binnen het PBL en in de milieuwetenschappen in het algemeen. Milieuproblemen zijn meestal zo complex dat ze niet binnen één vakgebied behandeld kunnen worden....lees meer