Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Methoden en modellen

Bij wie kan ik terecht met vragen over kaarten en grafieken?

Vraag en antwoord | 25-02-2014

De Beeldredactie RPT (Redactie- en Productieteam) van het PBL is betrokken bij het redactie- en eindproductieproces van grafieken, kaarten en infographics in PBL-publicaties. Dit kunnen wetenschappelijke publicaties zijn, rapporten voor beleidsmakers of internetpublicaties.

Enkele werkzaamheden van Beeldredactie RPT zijn:

  • Het maken van (karto)grafische richtlijnen om nog beter de juiste boodschap in een kaart of grafiek weer te geven.
  • Het harmoniseren van figuren onderling, en figuren en teksten in PBL-publicaties.
  • Het opslaan, beheren en beschikbaar stellen van gegevens en figuren voor medewerkers van het PBL en deelnemende instituten.
  • Het bieden van ondersteuning bij het ontwerp van presentaties als PBL-publicaties worden aangeboden aan bijvoorbeeld beleidsmakers of journalisten.

Indien u vragen heeft over Beeldredactie RPT kunt u een email sturen naar beeldredactie@pbl.nl.