Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Methoden en modellen

Het PBL becijfert van alles, maar hoe zeker is het PBL daarvan?

Vraag en antwoord | 25-04-2014

Er zijn veel aspecten die kunnen bijdragen aan onzekerheid in uitkomsten van milieuassessments, bijvoorbeeld onzekerheden in metingen, onzekerheden in modelveronderstellingen of onvoldoende beschikbare kennis. Het PBL probeert deze onzekerheden zo goed mogelijk in kaart te brengen en te communiceren naar haar publiek. Daarvoor is, samen met de Universiteit Utrecht en met input van een multidisciplinair team van meer dan 25 onzekerheidsexperts wereldwijd de 'Guidance for Uncertainty Assessment and Communication' (‘Leidraad voor Omgaan met Onzekerheden en Communicatie’) ontwikkeld. Het PBL heeft deze Leidraad in zijn werkwijze ingebed. De Leidraad is beschikbaar als publicatie en als interactieve webapplicatie.

Meer informatie