Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Methoden en modellen

Waarom gebruikt het PBL niet alleen maar meetresultaten, maar ook modellen?

Vraag en antwoord | 28-11-2017

Modellen zijn nodig voor interpretatie van de metingen en voor het in kaart brengen van mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast kost het meten veel geld. Er is met diverse wiskundige methodes uitgezocht hoe met zo min mogelijk meetpunten toch een goed gemiddeld rekenresultaat te verkrijgen is. Voor getallen die op de toekomst slaan is meten natuurlijk sowieso onmogelijk.