Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Feiten en cijfers over Mobiliteit

Na de 75 loopt het risico op overlijden door een fietsongeval sterk toe per verreden kilometer, vooral bij vrouwen op elektrische fietsen

Van 2007 tot 2013 daalde het aantal verkeersslachtoffers gestaag, sindsdien is er sprake van een lichte stijging. Het aantal gedode fietsers is in diezelfde periode niet gedaald.

De toename in levensverwachting door meer bewegen overtreft ruimschoots de afname door meer ongevallen en het meer inademen van vervuilde lucht.

Effect op bereikbaarheid en CO2-emissie door maatregelen mobiliteit en bereikbaa

Beprijzing levert bij veel partijen een sterke vermindering van files op, maar maakt reizen duurder waardoor de bereikbaarheid van banen toch afneemt. Wel minder CO2 uitstoot.