Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuwsberichten over Mobiliteit

Nieuwsbericht
25-09-2018

Auto’s van de zaak zorgen voor bijna 25% van de jaarlijkse totale CO2–uitstoot door het Nederlandse personenautoverkeer en spelen...lees meer

Nieuwsbericht
30-10-2017

Het door het kabinet Rutte-III voorgestelde emissiedoel van 49% reductie in 2030 past bij de ambitie uit het Parijs-akkoord om de...lees meer

Nieuwsbericht
16-10-2017

Digitalisering is alomtegenwoordig en heeft grote voordelen. Met de OV-app vinden we de snelste route van station A naar evenement B, het...lees meer

Nieuwsbericht
07-09-2017

ICT is overal. Zowel dienstverlening voor mobiliteit en elektriciteit als de infrastructuur zelf maken steeds meer gebruik van slimme toepassingen...lees meer

Nieuwsbericht
16-02-2017

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in Nieuwspoort de analyse van de leefomgevingseffecten van verkiezingsprogramma’s voor de periode...lees meer

Nieuwsbericht
07-10-2016

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft het PBL nader onderzoek gedaan naar de effectiviteit van 2 subsidieregelingen om de...lees meer

Nieuwsbericht
02-08-2016

De politieke wens om de belastingdruk te verschuiven van arbeid naar consumptie en tegelijkertijd het belastingstelsel te vergroenen en minder...lees meer

Nieuwsbericht
18-07-2016

De afspraken in het klimaatakkoord van Parijs vragen een vérgaande vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, ook in Nederland.  Dat...lees meer

Nieuwsbericht
12-05-2016

Het personen- en goederenvervoer blijft de komende decennia toenemen, maar minder dan voorheen. Uitbreiding van het wegennet is slechts rendabel...lees meer

Nieuwsbericht
10-02-2016

De waardering voor elektrische auto’s is de afgelopen 4 jaar toegenomen. Dat geldt voor zowel zakelijk rijders als particuliere autokopers. De...lees meer

Nieuwsbericht
01-12-2015

Vandaag hebben het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het CPB (Centraal Planbureau) de studie 'Nederland in 2030-2050: twee...lees meer

Nieuwsbericht
09-10-2015

De Nederlandse energievoorziening bevindt zich op een kantelpunt. Het aandeel hernieuwbare energie neemt, mede door inspanningen van partijen in...lees meer

Nieuwsbericht
03-06-2015

Nederland telt naar schatting 90.000 autodelers. Uit onderzoek van het PBL blijkt dat bijna een derde van deze autodelers de eigen auto wegdoet of...lees meer

Nieuwsbericht
13-04-2015

Een kilometerheffing voor personenauto’s alleen op drukke wegen en alleen in de spits, is gunstig voor de welvaart, maar is in de praktijk lastig...lees meer

Nieuwsbericht
13-10-2014

Ontwikkelingen op het gebied van verstedelijking en verkeersinfrastructuur lopen uit de pas: nieuwe woningen en werkplekken komen vooral terecht...lees meer