Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Vraag en antwoord over Mobiliteit

Momenteel ondervinden enkele honderdduizenden mensen die langs snelwegen wonen ernstige geluidoverlast. Toepassing van stille autobanden en stillere voertuigen zou tot een afname van geluid kunnen leiden, maar voor de invoering van deze...lees meer

Files zijn een hardnekkig verschijnsel. In het verleden werd het aanleggen van nieuwe wegen gezien als de oplossing voor het fileprobleem. Maar het is gebleken dat enkel de aanleg van nieuwe wegen op de langere termijn te weinig helpt. Er is...lees meer

Bereikbaarheid is een veel gebruikte term. Toch verstaat niet iedereen er hetzelfde onder. Soms wordt met bereikbaarheid het gemak bedoeld waarmee zoveel mogelijk mensen een plek kunnen bereiken. In andere gevallen gaat het over fileproblematiek...lees meer

De komende tien tot twintig jaar worden benzine- en dieselauto’s naar verwachting het meest verkocht. Om op lange termijn de CO2-uitstoot van auto’s sterk terug te dringen, is een grootschalige transitie naar alternatieve brandstoffen en een...lees meer

Mobiliteit en bereikbaarheid hebben een aantal voor- en nadelen. Dat mensen zich makkelijk kunnen verplaatsen is prettig. Het draagt bij aan het economisch presteren van Nederland en het maakt het ook mogelijk dat mensen kunnen deelnemen aan de...lees meer

Bundeling van verstedelijking zorgt voor nabijheid van bestemmingen. Dit maakt het mogelijk voor mensen om op relatief korte afstand van hun woning voldoende bestemmingen te vinden om in hun dagelijkse behoeften (werken, winkelen, recreatie) te...lees meer

Dagelijks maken ongeveer één miljoen mensen in Nederland gebruik van het openbaar vervoer (OV). Zo’n 11 procent van alle reiskilometers wordt met het OV afgelegd. Voor bijna 90 procent van de autoverplaatsingen biedt het OV geen concurrerende...lees meer