Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Is het mogelijk om de files op te lossen?

Vraag en antwoord | 26-03-2015

Files zijn een hardnekkig verschijnsel. In het verleden werd het aanleggen van nieuwe wegen gezien als de oplossing voor het fileprobleem. Maar het is gebleken dat enkel de aanleg van nieuwe wegen op de langere termijn te weinig helpt. Er is immers altijd een zwakste schakel in het netwerk. Als die schakel is aangepakt, wordt een andere plek de zwakste schakel en is er een nieuw knelpunt in het netwerk. Daarnaast leert de ervaring dat er, zeker in gebieden waar de bevolking en werkgelegenheid groeit, vrijwel altijd wel extra vraag naar wegcapaciteit is. Dat betekent dat er door de extra capaciteit meer autoverplaatsingen worden gemaakt (door mensen die eerder deze verplaatsing niet of met een andere vervoerwijze maakten) of dat er langere autoverplaatsingen worden gemaakt (je kunt immers in dezelfde tijd verder komen als er geen files zijn).

Dat maakt beleid om de files te beheersen echter nog niet zinloos. Het uitbreiden van de capaciteit op de drukste trajecten heeft wel degelijk een positief effect op de doorstroming en heeft daarmee ook economische en maatschappelijke voordelen. Ook kunnen files verminderd worden door de vraag naar mobiliteit beter te verdelen over de dag. Het Rijk probeert dit te stimuleren in het programma ‘Beter Benutten’. Andere mogelijkheden om de vraag te beïnvloeden zijn het herverdelen van de kosten van mobiliteit. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het afschaffen van de belastingvrijstelling voor woon-werkvergoedingen of het invoeren van een kilometerprijs. Beiden kunnen de fileomvang doen afnemen.

Meer informatie