Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Mobiliteit

Rijden we in de toekomst allemaal in elektrische voertuigen?

Vraag en antwoord | 26-03-2015

De komende tien tot twintig jaar worden benzine- en dieselauto’s naar verwachting het meest verkocht. Om op lange termijn de CO2-uitstoot van auto’s sterk terug te dringen, is een grootschalige transitie naar alternatieve brandstoffen en een geavanceerde voertuigtechnologie nodig. Bij personenauto’s kan daarbij worden gedacht aan deels of volledig elektrische auto’s of waterstofauto’s. Maar ook het gebruik van biobrandstoffen is een mogelijkheid om de CO2-uitstoot te verminderen.

Voor al deze alternatieven is het belangrijk om de hele keten te bekijken. Dat houdt in dat de elektriciteit die in een elektrische auto wordt gebruikt, ook moet worden geproduceerd zonder daarbij (veel) CO2 uit te stoten. Hetzelfde geldt uiteraard voor waterstof en biobrandstoffen. Bij de productie van biobrandstoffen is het ook van belang om te kijken of er geen schade wordt aangericht aan de natuur (zoals tropische regenwouden) en of er geen verdringing van voedselproductie plaatsvindt.

Er zijn enkele obstakels die momenteel een snelle opmars van alternatieve voertuigtechnologie in de weg staan. Bij elektrisch rijden zijn momenteel de kosten van de accu’s nog erg hoog en is de actieradius – de afstand die met een volledig opgeladen accu kan worden afgelegd - van de auto nog klein. Ook zijn er meer oplaadpunten nodig, zowel bij woningen als bij openbare parkeerplekken. Voor de waterstofauto’s is een speciale waterstofinfrastructuur nodig om auto’s van brandstof te voorzien. Ook moet de brandstofcel nog aanzienlijk goedkoper worden om te kunnen concurreren met de conventionele verbrandingsmotor. Biobrandstoffen kunnen worden gecombineerd met bestaande fossiele brandstoffen. Echter, biobrandstoffen kunnen maar in beperkte hoeveelheden worden geproduceerd en zullen dan bij voorkeur ingezet worden bij vervoerwijzen waarvoor geen ander duurzaam alternatief bestaat zoals vrachtvervoer of luchtvaart. Het is momenteel nog te vroeg om een winnende technologie aan te wijzen.

Meer informatie