Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Wat is bereikbaarheid?

Vraag en antwoord | 26-03-2015

Bereikbaarheid is een veel gebruikte term. Toch verstaat niet iedereen er hetzelfde onder. Soms wordt met bereikbaarheid het gemak bedoeld waarmee zoveel mogelijk mensen een plek kunnen bereiken. In andere gevallen gaat het over fileproblematiek, parkeerproblemen, of het aantal bestemmingen (banen, winkels, etcetera) dat kan worden bereikt vanuit een bepaalde plek.

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte definieert het Rijk bereikbaarheid als de moeite uitgedrukt in tijd en kosten per kilometer die het gebruikers kost om van deur tot deur hun bestemming te bereiken. Om bereikbaarheid eenduidig te kunnen bepalen, heeft het Rijk een bereikbaarheidsindicator ontwikkeld die reissnelheid op een uniforme wijze uitdrukt. De indicator wordt gebruikt om te bepalen welke maatregelen of investeringen het beste resultaat opleveren. De aard van de indicator brengt met zich mee dat vooral maatregelen die het reizen makkelijker en sneller maken hierbij gunstig scoren. Dit soort maatregelen zijn meestal gericht op meer infrastructuur en een beter vervoersaanbod.

Onderzoekers gebruiken vaak een bredere definitie van bereikbaarheid. Volgens hen gaat het, naast de vraag hoe snel of gemakkelijk men zich kan verplaatsen, ook om de afstand die moet worden afgelegd om een aantrekkelijke(re) bestemming te bereiken. Niet alleen het aanbod van verplaatsingsmogelijkheden is dan belangrijk, maar ook hoe bestemmingen ruimtelijk verdeeld zijn. Daarmee is ook ruimtelijk beleid relevant voor de verbetering van de bereikbaarheid in ons land.

Meer informatie