Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Mobiliteit

Worden de normen voor geluidoverlast in de direct leefomgeving gehaald?

Vraag en antwoord | 22-05-2015

Momenteel ondervinden enkele honderdduizenden mensen die langs snelwegen wonen ernstige geluidoverlast. Toepassing van stille autobanden en stillere voertuigen zou tot een afname van geluid kunnen leiden, maar voor de invoering van deze bronmaatregelen is Nederland in hoge mate afhankelijk van Europese afspraken. Daarom treft Nederland relatief veel dure inrichtingsmaatregelen, zoals geluidreducerend asfalt en het plaatsen van schermen. Een groot deel van de mensen met last van geluidhinder profiteert echter niet van deze inrichtingsmaatregelen omdat deze alleen voor de direct omwonenden de geluidoverlast verminderen.