Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

De DPSIR keten

Infographic | 07-08-2017
De DPSIR keten

DPSIR model helpt bij leggen relaties tussen milieudruk en biodiversiteit

Voor een goed begrip van oorzaken, gevolgen en ingrepen gebruikt het PBL de DPSIR-keten. Veranderingen in biodiversiteit worden veroorzaakt door een combinatie van de verschillende drukfactoren. Maatschappelijke krachten bepalen de sterkte hoogte van die drukfactoren ook en maatregelen van overheden kunnen deze beinvloedenen.

De voornaamste drukfactoren voor biodiversiteit zijn veranderingen in de (abiotische) condities van bodem, water en lucht, ruimtelijke samenhang van leefgebieden en klimaatverandering. Wanneer de verandering in een van deze condities sterk een bepaalde kant op ‘drukt’, kan dat leiden tot biodiversiteitsverlies. Het natuur en milieubeleid formuleert daarom allerlei maatregelen gericht op het terugdringen van drukfactoren zoals het tegengaan van stikstofemissies van bijvoorbeeld landbouw.Beheermaatregelen worden niet alleen ingezet om de vegetatiesuccessie te beïnvloeden, maar ook om de milieueffecten te matigen.

Om aan te sluiten op het beleid besteedt het PBL veel aandacht aan die drukfactoren waarbij het beleid mogelijkheden heeft om ze te beïnvloeden en waarvan uit de wetenschappelijke literatuur bekend is dat ze grote impact hebben op de biodiversiteit.Dit zijn de factoren vermesting, verzuring, verdroging, versnippering,klimaatverandering en beheer. Deze drukfactoren vormen steeds terugkerende onderwerpen in veel Planbureauproducten waaronder de Balans van de Leefomgeving.

 

Gebruik infographics

Tenzij anders vermeld, is op deze infographic de ‘creative commons’ licentie naamsvermelding (CC-BY) van toepassing. Voor meer informatie over deze licentie en gebruik van de infographic, kunt u contact opnemen met onze beeldredactie (beeldredactie@pbl.nl).