Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Schema MetaNatuurPlanner

Infographic | 27-11-2018
Analyseschema MetaNatuurplanner

Brondata

Wageningen Environmental Research en het Planbureau voor de Leefomgeving hebben de MetaNatuurplanner (Model for Nature Policy, MNP) ontwikkeld om op nationale of regionale schaal de effecten van beleid en beheeringrepen op de biodiversiteit te bepalen. Het model is vooralsnog niet in een vrij downloadable versie te verkrijgen. Maar partijen die het model zouden willen toepassen kunnen contact opnemen met Rogier Pouwels (WOT) of Arjen van Hinsberg (PBL).

Gebruik infographics

Tenzij anders vermeld, is op deze infographic de ‘creative commons’ licentie naamsvermelding (CC-BY) van toepassing. Voor meer informatie over deze licentie en gebruik van de infographic, kunt u contact opnemen met onze beeldredactie (beeldredactie@pbl.nl).