Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Natuur, landschap en biodiversiteit

Publicaties over Natuur, landschap en biodiversiteit

Artikel
28-05-2019
  • Nederlanders hechten aan hun landschap. Maar met name door de energietransitie, ontwikkelingen in de...lees meer

Overige Publicatie
21-03-2019

De transities waar Nederland voor staat – de energietransitie, de klimaatadaptatie, de heroriëntatie van de landbouw, de voortgaande...lees meer

Rapport
15-02-2019

Klimaatadaptatie en energietransitie stellen Nederland voor extra grote ruimtelijke opgaven. Die komen bij de huidige en toekomstige ruimtevragen...lees meer

Rapport
29-06-2018

Onder vermaatschappelijking verstaat men de beweging waarbij burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties meer initiatieven nemen,...lees meer

Overige Publicatie
25-06-2018

Het ontwikkelingsbeleid staat voor grote opgaven om armoede en honger de wereld uit te krijgen. Armoedebestrijding en inclusieve ontwikkeling...lees meer

Artikel
15-06-2018

De klimaatverandering en de verduurzaming van het energiegebruik vragen ruimte, net als de realisering van het Natuurnetwerk Nederland en de bouw...lees meer

Rapport
23-05-2018

In november 2017 vond voor de tweede maal een beleidsforum plaats over natuurlijk kapitaalrekeningen voor betere besluitvorming. Het...lees meer

Artikel
20-03-2018

Wat is de toekomst van het Nederlandse landschap? Frank van Dam en Leo Pols gingen in gesprek met Berno Strootman, Rijksadviseur voor de...lees meer

Artikel
15-03-2018

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) heeft tot doel om de voortdurende afname van de biodiversiteit in Nederland tegen te gaan. De provincies zijn...lees meer

Rapport
19-02-2018

Bij besluitvorming over ingrijpende ruimtelijke investeringen worden maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA's) gehanteerd. De inbreng van...lees meer