Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Natuur, landschap en biodiversiteit

Publicaties over Natuur, landschap en biodiversiteit

Rapport
29-06-2018

Onder vermaatschappelijking verstaat men de beweging waarbij burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties meer initiatieven nemen,...lees meer

Overige Publicatie
25-06-2018

Het ontwikkelingsbeleid staat voor grote opgaven om armoede en honger de wereld uit te krijgen. Armoedebestrijding en inclusieve ontwikkeling...lees meer

Artikel
15-06-2018

De klimaatverandering en de verduurzaming van het energiegebruik vragen ruimte, net als de realisering van het Natuurnetwerk Nederland en de bouw...lees meer

Rapport
23-05-2018

In november 2017 vond voor de tweede maal een beleidsforum plaats over natuurlijk kapitaalrekeningen voor betere besluitvorming. Het...lees meer

Artikel
20-03-2018

Wat is de toekomst van het Nederlandse landschap? Frank van Dam en Leo Pols gingen in gesprek met Berno Strootman, Rijksadviseur voor de...lees meer

Artikel
15-03-2018

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) heeft tot doel om de voortdurende afname van de biodiversiteit in Nederland tegen te gaan. De provincies zijn...lees meer

Rapport
19-02-2018

Bij besluitvorming over ingrijpende ruimtelijke investeringen worden maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA's) gehanteerd. De inbreng van...lees meer

Artikel
01-02-2018

In het briefadvies Brede blik op erfgoed bepleiten de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) en de Raad voor Cultuur (RvC) een...lees meer

Artikel
14-04-2017

Jacht zorgt in de tropen voor een fikse afname van dieren maar een systematische, grootschalige inschatting van de invloed van de jacht op deze...lees meer

Rapport
16-02-2017

7 politieke partijen hebben hun programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 in geconcretiseerde maatregelenpakketten voorgelegd aan...lees meer