Publicaties

219 publicaties in het onderwerp 'Natuur, landschap en biodiversiteit'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Basiskwaliteit waternatuur

Basiskwaliteit natuur is een nieuw begrip voor de toestand van de biodiversiteit buiten bestaande natuurgebieden. Daarbij is ook het watersysteem een belangrijk onderdeel voor de biodiversiteit in het landelijk gebied. In dit rapport wordt een voorstel uitgewerkt voor de...

Het landschap geduid 2023

Op verzoek van het Ministerie van BZK brengt het PBL elke twee jaar de resultaten van de Monitor Landschap en de Monitor Kustpact in kaart. Het PBL onderzocht ditmaal ook specifiek de groei van distributiecentra en recreatiewoningen vanwege toenemende zorgen in de...

Lessen uit 10 jaar Natuurpact

De aankoop en inrichting van nieuwe natuurgebieden kost veel meer tijd en geld dan voorzien. De 80.000 ha nieuwe natuur in het Natuurnetwerk wordt niet volgens afspraak in 2027 gerealiseerd. Herstelbeheer in natuurgebieden werkt ook niet altijd; voor lange termijn...

Vier scenario's voor de inrichting van Nederland in 2050

In de Ruimtelijke Verkenning 2023 heeft het PBL scenario’s ontwikkeld voor de inrichting van Nederland in 2050. In dit hoofdrapport worden vier mogelijke ruimtelijke toekomsten gepresenteerd. Dat zijn: Mondiaal Ondernemend (een toekomstscenario waarin grote bedrijven de lead...

Pagina's