Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Natuur, landschap en biodiversiteit

Natuurlijk kapitaalrekeningen voor betere besluitvorming

Rapport | 23-05-2018

In november 2017 vond voor de tweede maal een beleidsforum plaats over natuurlijk kapitaalrekeningen voor betere besluitvorming. Het forum werd georganiseerd door het PBL, samen met het WAVES Partnerschap van de Wereldbank, het UN Statistics Department en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De lessen die zijn te trekken uit de discussies en bijdragen aan dit beleidsforum, hebben we nu verzameld in de publicatie getiteld 2nd Policy Forum on Natural Capital Accounting for Better Decision Making: applications for sustainable development.

Het beleidsforum bracht een grote groep mensen en internationale organisaties samen die natuurlijk kapitaalrekeningen (NKR) beter willen begrijpen en ze willen toepassen in overheids- en bedrijfsbesluitvorming. Het geeft een platform voor het delen van lessen en het identificeren van manieren om beleid te verbeteren met behulp van NKR.

Dit rapport toont de vele toepassingsmogelijkheden van NKR en de ervaringen ermee. Het toont voorbeelden uit de landen die ondersteuning krijgen van het WAVES-programma van de Wereldbank of het UN Statistics Department, uit landen met veel ervaring met NKR, alsook van nieuwkomers. Het tweede beleidsforum bracht naar voren hoe NKR, als geïntegreerd raamwerk, de 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling en de bijbehorende Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) kunnen ondersteunen. Daarnaast lieten de Natural Capital Coalition en de International Finance Corporation zien hoe bedrijven NKR gebruiken.

Ook presenteert het de lessen over toekomstige ontwikkelrichtingen en de mogelijkheden om NKR te gebruiken voor de internationale duurzaamheidsdoelen, zowel geïntegreerd als per doel. Denk aan de doelen gerelateerd aan water, klimaatverandering, landgebruik en duurzame productie en consumptie.

Tevens laat het de uitkomsten zien van het testen van de tien ‘living principles’, die naar voren kwamen bij het eerste beleidsforum in 2016. Uit die test blijkt dat (1) de groep NKR-gebruikers groeit, zowel wat betreft het aantal voorbeelden als het aantal personen en organisaties dat zich met NKR bezig houdt; (2) de NKR helpen om de duurzaamheidsdoelen te halen en om de uitruilen en synergiën tussen de doelen in beeld te brengen; (3) de tien ‘living principles’ nuttig zijn maar dat het van belang is om aandacht te blijven besteden aan manieren om natuurlijk kapitaal te mainstreamen in beleid en om samenwerking tussen ministeries en organisaties tot stand te brengen, en (4) dat het beleidsforum een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling en toepassing van NKR door ervaringen te delen, voorbeelden over beleidstoepassingen naar voren te brengen, hulp te bieden en aandacht te vragen voor nieuwe onderzoeksvelden.

 

Publicatiedatum23-05-2018
Taalengels