Publicaties

217 publicaties in het onderwerp 'Natuur, landschap en biodiversiteit'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Monitor Nationale Omgevingsvisie 2022

In de tweejaarlijkse Monitor Nationale Omgevingsvisie volgt het PBL hoe het is gesteld met de leefomgeving in Nederland. De Monitor laat zien in hoeverre de doelen die het kabinet in de Nationale Omgevingsvisie (BZK 2020) voor de leefomgeving heeft geformuleerd, binnen bereik...

Instituties in transformatief beleid: een analysemethode

Instituties in transities, hoe analyseer je die? Deze methodologische studie gaat in op de institutionele analyse die onderdeel uitmaakt van de Lerende Evaluatie Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. In het rapport staat wat de institutionele analyse heeft opgeleverd...

Quickscan EU-Biodiversiteitsstrategie

De Europese Biodiversiteitsstrategie (EBS) voor 2030 wordt op dit moment uitgewerkt in beleids- en wetsvoorstellen voor zowel landnatuur als zeenatuur. Europa verwacht dat deze strategie de lidstaten ertoe aanzet meer inspanningen te leveren op het gebied van natuur. Uit een...

De werking van de grondmarkt en de rol van de overheid

Op verzoek van de Tweede Kamer verkent het ministerie van BZK de wenselijkheid en de haalbaarheid van een Rijksgrondbedrijf om daarmee een aantal urgente ruimtelijke opgaven (mede) aan te pakken, waaronder woningbouw, de landbouwtransitie en natuurontwikkeling. Ten behoeve...

Naar een uitweg uit de stikstofcrisis

Deze policy brief schetst aandachtspunten bij strategische keuzes voor stikstof, natuur en klimaat. Hierin worden drie risico’s geschetst als doelstellingen en beleidsmaatregelen onvoldoende in samenhang worden gekozen. Een meer gebiedsspecifieke aanpak van de Nederlandse...

Pagina's