Publicaties

219 publicaties in het onderwerp 'Natuur, landschap en biodiversiteit'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Natuurbalans 2009

De aankoop van nieuwe natuur voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) stagneert. Er wordt te weinig grond aangekocht voor nieuwe natuur terwijl de herinrichting voor de wel verworven gronden achterblijft.

Landschap beschermen en ontwikkelen

De beleidsdoelen van het Rijk voor het landschap liggen nauwelijks binnen bereik. Zowel op het gebied van de algemene landschapskwaliteit, van de Nationale Landschappen als ook de balans tussen rood en groen rond de steden, is de kans om binnen de gestelde termijnen de...

Natuurbalans 2008

Verduurzaming van de visserij, verbetering van de waterkwaliteit en herstel van natuurlijke dynamiek zijn nodig om de kwaliteit van de zeenatuur te verbeteren. Voor de Noordzee is ook de ruimtelijke inrichting belangrijk. De groei van het areaal landnatuur en verbetering van...

Natuurbeheer, Toestand en Trends in Natuurkwaliteit. Achtergronddocument nr. 4 bij de ecologische evaluatie regelingen voor natuurbeheer: Programma Beheer en Staatsbosbeheer 2000-2006

Zijn de subsidieregelingen en de inspanningen van de overheid en de beheerders voldoende om de natuur van Nederland duurzaam te behouden? Het hoofdrapport dat over dit onderwerp is gemaakt concludeerde dat dit in natuurgebieden beter lukt dan in agrarische gebieden. Vooral de...

Pagina's