Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Natuur, landschap en biodiversiteit

Vraag en antwoord over Natuur, landschap en biodiversiteit

In aansluiting op het huidige beleid zijn de indicatoren van het PBL vooral gericht op de beleving van het landschap. De belevingswaarde wordt bepaald op basis van (de waardering van mensen voor) landschapskenmerken. Voorbeelden zijn...lees meer

Om het beleid van betekenisvolle en hanteerbare informatie te voorzien, vat het PBL gegevens uit meetnetten of modellen samen in kwantitatieve indicatoren voor de biodiversiteit.

De biodiversiteitsindicatoren richten zich primair op...lees meer

Het PBL gebruikt verschillende modellen voor het berekenen van de effecten van menselijke activiteiten op natuur. De modellen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de wetenschappelijke kennis over effecten van menselijke activiteiten op milieu- en...lees meer

Het PBL verzamelt zelf geen veldgegevens over trends natuur en biodiversiteit, maar betrekt deze van andere instituten en organisaties. De belangrijkste bron van meetgegevens over soorten is het...lees meer

Het PBL gebruikt een model om te bepalen wat de effecten zijn van veranderingen in ruimtelijk beleid, beheer en landgebruik op landschapskenmerken. Dit heet het BelevingsGIS. De veranderingen in landschapskenmerken worden met dit model vertaald...lees meer

Het PBL heeft samen met de WOT Natuur & Milieu van Wageningen UR indicatoren ontwikkeld over de toestand en trends van ecosysteemdiensten en meetgegevens verzameld. De...lees meer