Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Natuur, landschap en biodiversiteit

Welke methoden gebruikt het PBL om ontwikkelingen in het landschap te onderzoeken?

Vraag en antwoord | 08-08-2017

Het PBL gebruikt een model om te bepalen wat de effecten zijn van veranderingen in ruimtelijk beleid, beheer en landgebruik op landschapskenmerken. Dit heet het BelevingsGIS. De veranderingen in landschapskenmerken worden met dit model vertaald in verandering in de graadmeter over belevingswaarde van het landschap.

Link to infographic: 'Model voor belevingswaarde natuur en landschap'
Link to infographic: 2'Model voor belevingswaarde natuur en landschap'

Een voorbeeld van ruimtelijk beleid dat veranderingen in het landschap veroorzaakt, is de aanleg van groene recreatiegebieden. Bij beheer kan het bijvoorbeeld gaan om agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Belangrijke veranderingen in het landgebruik die het landschap beïnvloeden zijn bijvoorbeeld schaalvergroting in de landbouw of de aanleg van windparken.

Om landschapskenmerken te vertalen in belevingswaarde gebruikt het BelevingsGIS informatie over de waardering van landschapskenmerken door mensen. Belangrijke positief gewaardeerde landschapskenmerken zijn natuurlijkheid (aanwezigheid van groen) en historische kenmerkendheid. Onder meer toename van bebouwing en visuele verstoring worden als negatief beoordeeld.