Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Ruimtelijke ontwikkeling

Feiten en cijfers over Ruimtelijke ontwikkeling

In de stad komt alles samen

In de stad is er sprake van een stapeling van uiteenlopende opgaven, zoals het bestrijden van files en leegstand van winkels en kantoren; het betaalbaar houden van woningen; klimaatadaptatie en de transitie naar een groenere economie. Maar steden bieden juist ook kansen. Doordat verschillende functies en voorzieningen dicht bij elkaar liggen, zijn nieuwe combinaties mogelijk en kunnen oplossingen op verschillende terreinen elkaar versterken. Daarnaast bieden steden een grote variatie aan plekken voor ontmoetingen en kennisuitwisseling.

Complexe dagelijkse patronen

Waar steden vroeger duidelijk afgebakend waren, is het verschil tussen stad en land in de loop van de 20e eeuw steeds meer vervaagd. Steden zijn getransformeerd tot stedelijke regio’s met een grote diversiteit aan plekken en functies. Daarnaast zijn de stedelingen mobieler geworden en bewegen ze zich volgens complexere patronen dan vroeger, niet alleen voor werk maar ook in de vrije tijd.

Stedelijk Nederland

De stedelijke kernen en het ommeland vormen samen de stedelijke regio. In dergelijke regio’s is het grootste aantal banen te vinden. Het aandeel kenniswerkers is er ver bovengemiddeld en ook buitenlandse migranten trekken vooral naar deze gebieden en niet naar het platteland. De concentratie van mensen en activiteiten in de steden heeft ook een keerzijde: de concentratie van afval en vuile lucht in die gebieden is relatief hoog.

De stad in trek

Wereldwijd trekken mensen naar de stad en dat zal volgens de prognoses van de VN de komende decennia niet veranderen. Sociale en economische activiteiten concentreren zich steeds meer in grote stedelijke agglomeraties. Voor Nederland voorziet de regionale prognose van CBS/PBL (2013) een sterke concentratie van de bevolkingsgroei in stedelijke gebieden. Vooral in en rond de grote steden wordt een toename verwacht.