Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Ruimtelijke ontwikkeling

Feiten en cijfers over Ruimtelijke ontwikkeling

Minder inkomen, minder gezond

De leefbaarheid en veiligheid in de Nederlandse steden is in de afgelopen decennia fors verbeterd. Toch komen criminaliteit en overlast uiteraard nog steeds voor, het meest in de grotere steden. Ook blijven de inwoners van de grotere steden gemiddeld minder lang gezond en worden ze wat minder oud. Dat hangt vooral samen met het relatief grote aantal laagopgeleide mensen met een laag inkomen.

Inkomensverschillen in de stad

Niet alleen tussen steden, maar ook binnen de steden verschillen de inkomens van inwoners. De kaarten van Amsterdam, Den Haag en Arnhem laten verschillende spreidingspatronen zien. De kaarten die laten zien waar de niet-westerse allochtonen in de stad wonen, vormen min of meer de contramal van de inkomenskaart.

Een baan vind je in de stad

Bedrijven vestigen zich onder andere in steden vanwege de nabijheid van afnemers en gespecialiseerde leveranciers, een omvangrijke arbeidsmarkt met veel hoogopgeleiden en de mogelijkheden tot samenwerking. De hogere dichtheid van steden maakt mensen productiever en maakt een groot en gevarieerd aanbod van voorzieningen mogelijk.

In de stad komt alles samen

In de stad is er sprake van een stapeling van uiteenlopende opgaven, zoals het bestrijden van files en leegstand van winkels en kantoren; het betaalbaar houden van woningen; klimaatadaptatie en de transitie naar een groenere economie. Maar steden bieden juist ook kansen. Doordat verschillende functies en voorzieningen dicht bij elkaar liggen, zijn nieuwe combinaties mogelijk en kunnen oplossingen op verschillende terreinen elkaar versterken. Daarnaast bieden steden een grote variatie aan plekken voor ontmoetingen en kennisuitwisseling.