Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Ruimtelijke ontwikkeling

Nieuwsberichten over Ruimtelijke ontwikkeling

Nieuwsbericht
20-06-2019

De ontwerp-Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is de allereerste Rijksbrede visie op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het kabinet laat zien dat...lees meer

Nieuwsbericht
14-05-2019

Het Panorama Nederland – gemaakt door het College van Rijksadviseurs – is On Tour. Van 11 tot en met 21 juni is Panorama NL op bezoek bij het...lees meer

Nieuwsbericht
10-05-2019

In Nederlandse stedelijke regio’s is er een grote vraag naar woningen, werklocaties, recreatiegebieden en infrastructuur. De beschikbare ruimte is...lees meer

Nieuwsbericht
14-03-2019

Op vrijdag 12 april 2019 presenteert het PBL de nieuwste Ruimtelijke Verkenning. Onder de titel Oefenen met de toekomst schetsen we vier...lees meer

Nieuwsbericht
08-12-2017

De New Urban Agenda erkent de rol voor steden in het bereiken van de duurzame...lees meer

Nieuwsbericht
17-11-2017

De bebouwingsdichtheid in Nederland wordt tot nu toe uitgedrukt in aantal woningen per hectare of aantal inwoners per m2. Hiermee wordt geen recht...lees meer

Nieuwsbericht
16-10-2017

Hoe zien onze steden er in 2050 uit? En hoe bewegen we daar dan in rond? PBL zoekt jonge vakgenoten die het denken hierover op scherp willen...lees meer

Nieuwsbericht
16-10-2017

Digitalisering is alomtegenwoordig en heeft grote voordelen. Met de OV-app vinden we de snelste route van station A naar evenement B, het...lees meer

Nieuwsbericht
28-09-2017

Het omgevingsbeleid staat in de steigers. Dat beleid voegt voorheen gescheiden beleidssectoren als ruimtelijke ordening, natuur en milieu samen....lees meer

Nieuwsbericht
07-09-2017

ICT is overal. Zowel dienstverlening voor mobiliteit en elektriciteit als de infrastructuur zelf maken steeds meer gebruik van slimme toepassingen...lees meer

Nieuwsbericht
19-06-2017

Ondanks grote ambities om ‘van gas los’ te gaan, hebben gemeenten moeite om op grote schaal warmtenetten te realiseren in de gebouwde omgeving....lees meer

Nieuwsbericht
21-03-2017

Met warmtenetten kan Nederland grote stappen zetten in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. Het is alleen niet eenvoudig. De wil...lees meer

Nieuwsbericht
24-11-2016

De maatschappelijke kosten ten gevolge van bodemdaling in veengebieden lopen voor Nederland in de miljarden euro’s. In het stedelijk gebied...lees meer

Nieuwsbericht
07-09-2016

Veel van de economische doelen en mobiliteitsdoelen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het ministerie van Infrastructuur en...lees meer

Nieuwsbericht
21-07-2016

Over de periode 2009 tot en met 2015 is het aandeel van buitenlandse partijen op de Nederlandse vastgoedmarkt sterk toegenomen. Het aandeel van...lees meer