Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Ruimtelijke ontwikkeling

Bijeenkomst 'Hoe dicht is Nederland bebouwd?'

Nieuwsbericht | 17-11-2017

De bebouwingsdichtheid in Nederland wordt tot nu toe uitgedrukt in aantal woningen per hectare of aantal inwoners per m2. Hiermee wordt geen recht gedaan aan de fysiekruimtelijke dichtheid en alleen naar wonen gekeken. Tijdens deze bijeenkomst op 1 december 2017 laat het Planbureau voor de Leefomgeving zien hoe de bebouwingsdichtheid in Nederland eruit ziet door gebruik te maken van de internationaal gangbare Floor Space Index (FSI). Daarbij wordt gekeken naar alle gebouwen en speelt de totale vloeroppervlakte een rol bij de berekening van de dichtheid.

Dichtheden en functiemenging spelen in de ruimtelijke ordening en stedenbouw een belangrijke rol. Gebieden met hoge dichtheden worden vaak positieve eigenschappen toegedicht zoals minder energieverbruik, hogere productiviteit en minder materiaalgebruik voor infrastructuur. Ook sociale aspecten als meer levendigheid en minder criminaliteit spelen een rol. Keerzijde is de accumulatie van congestie, geluidshinder en luchtvervuiling. Een hoge of lage dichtheid is echter geen recept voor een goede ruimtelijke planning maar wel vaak een voorwaarde. 

Het PBL heeft op basis van open data een methode ontwikkeld om de FSI te automatiseren en wel landsdekkend op de schaal van bouwblok, buurt, wijk en gemeente. Wat betekent dit voor de fysiek morfologische eigenschappen van de leefomgeving? De FSI biedt samen met andere nu geautomatiseerde indicatoren (zoals GSI en MXI) een empirische basis voor ruimtelijk onderzoek in relatie tot onder meer  leefbaarheid, duurzaamheid of vastgoedwaarde. Tevens bieden de bebouwingsdichtheden veel vergelijking- en referentiemateriaal voor toekomstige stedelijke ontwikkelingen.

Waar en wanneer

Locatie: Planbureau voor de leefomgeving, Bezuidenhoutseweg 30 Den Haag, seminarzaal

Datum: 1 december 2017, start om 15.00 uur

Programma  

15.00u Ontvangst met koffie/thee
15.30u Toelichting notitie door Arjan Harbers, PBL
16.00u Reflectie op ruimtelijke toepassingen door Daan Zandbelt - Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving
16.20u Reflectie op ruimtelijke economische toepassingen door Jan Rouwendal – hoogleraar ruimtelijke economie VU
16.40u Reacties en vragen uit publiek
17.00u Borrel

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mieke Berkers (woordvoerder) via persvoorlichting@pbl.nl.