Publicaties

73 publicaties in het onderwerp 'Ruimtelijke ontwikkeling'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Monitor Infrastructuur en Ruimte 2012: nulmeting

Hoe staat het met de concurrentiekracht van Nederland? Verbetert de bereikbaarheid? Is de omgeving leefbaar en veilig? De Monitor Infrastructuur en Ruimte laat zien in hoeverre deze doelen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) worden bereikt. De monitor bevat...

Herkenbaar, overzichtelijk en geborgen

In het debat over afgeschermde woondomeinen in Nederland wordt vaak verwezen naar de zogeheten 'gated communities' in het buitenland. In tegenstelling tot deze hekwerkwijken zijn afgesloten poorten in Nederlandse woondomeinen echter veelal afwezig. Dat neemt niet weg dat...

De Energieke Stad

Duurzaamheid, het veiligstellen van onze welvaart op de lange termijn, is één van de belangrijkste uitdagingen voor de komende decennia. Om economische groei en een prettig leefmilieu te combineren, moet de maatschappij het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de...

Nederland in 2040: een land van regio’s - Ruimtelijke Verkenning 2011

Nederland staat aan de vooravond van andere tijden: de jarenlange groei van bevolking, mobiliteit en werkgelegenheid gaat afvlakken. Dat betekent dat in de toekomst, met name na 2020, in een groot deel van ons land krimp even goed denkbaar is als groei. Het beleid zal hier op...

De herbergzame ruimte van de stadswijk

De afgelopen jaren is er een trend tot herorganisatie van de openbare ruimte waarneembaar in - op het eerste gezicht - heel verschillende ontwikkelingen. Nieuwe 'afgeschermde woondomeinen' worden populair: wooncomplexen met een besloten karakter. Stedelijke...

Pagina's