Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Ruimtelijke ontwikkeling

Vraag en antwoord over Ruimtelijke ontwikkeling

De regionale ruimtelijke scenario’s die het PBL in het kader van de Ruimtelijke Verkenningen heeft ontwikkeld, laten zien dat groei in...lees meer

Het Rijk heeft enkele grote bouwlocaties voorgesteld. De locaties liggen buiten de Randstad, zodat dit leidt tot nog meer versnippering en aantasting van het weinige groen dat nederland nog heeft.

lees meer

Bij regionale luchthavens is zowel het aantal woningen binnen risicocontouren als de kans op een ramp (groepsrisico) groot in vergelijking met Schiphol. Bij een volledig gebruik van de huidige milieuruimte neemt in de periode tot 2030 het aantal...lees meer