Elke vier jaar worden in Nederland verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. In de aanloop daar naartoe stellen politieke partijen een verkiezingsprogramma op, waarin ze hun standpunten en plannen voor Nederland presenteren. Het Planbureau voor de Leefomgeving biedt politieke partijen aan om hun voorstellen te laten analyseren op de effecten voor de leefomgeving. De thema’s die we daarbij in beeld brengen zijn mobiliteit & bereikbaarheid; klimaat & energie; landbouw, natuur & voedsel; en woningaanbod.

De resultaten van de analyse geven deelnemende politieke partijen inzicht in de verschillende effecten van hun voorstellen op de leefomgeving en de nationale kosten ervan, ook in vergelijking met andere partijen. Uiteraard kan deze informatie ook van pas komen bij de totstandkoming van een nieuw regeerakkoord.