Analyse verkiezingsprogramma’s Tweede Kamer 2021-2025

Voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen biedt het Planbureau voor de Leefomgeving politieke partijen aan om hun voorstellen te laten analyseren op de effecten voor de leefomgeving. De thema’s die we in 2021 in de analyse in beeld brachten waren mobiliteit & bereikbaarheid; klimaat & energie; landbouw, natuur & voedsel; en woningaanbod.

Als politieke partijen hun verkiezingsprogramma willen laten analyseren, dan vragen we ze om hun voorgenomen maatregelen bij het PBL in te dienen. Voorwaarde hierbij is wel dat een aanstaand kabinet zelf over de maatregelen moet kunnen beslissen, dat ze in de komende kabinetsperiode in werking gaan en dat ze voldoende concreet zijn. Zo moeten ze voldoende informatie bevatten over de in te zetten instrumenten, de benodigde financiering, en de organisatie van de uitvoering.

Tijdens het analyseproces hebben we regelmatig contact met de afzonderlijke politieke partijen om de analyse goed te kunnen doen. Daarin gaat het over de juiste interpretatie van hun voorstellen door het PBL, eventuele verduidelijking van die voorstellen en een feitelijke controle door de partijen op een juiste weergave van hun eigen voorstellen. Naar de buitenwereld toe betracht het PBL radiostilte tot het moment van publicatie van de analyse.

De resultaten van de analyse geven deelnemende politieke partijen inzicht in de verschillende effecten van hun voorstellen op de leefomgeving en de nationale kosten ervan, ook in vergelijking met andere partijen. Uiteraard kan deze informatie ook van pas komen bij de totstandkoming van een nieuw regeerakkoord.

Analyse Leefomgevingseffecten Verkiezingsprogramma's 2021-2015