Publicaties

24 publicaties in het onderwerp 'Verkiezingen en formatie'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Methodiek voor de analyse van transitiebeleid

Het PBL heeft de leefomgevingseffecten van zeven verkiezingsprogramma’s geanalyseerd. Een van de indicatoren binnen het thema energie & klimaat betreft de transitie naar een broeikasgasarme samenleving; in het kort ‘energietransitie’ omdat in het huidige systeem de meeste...

Kansrijk Woonbeleid

Kansrijk Woonbeleid belicht diverse mogelijke beleidsmaatregelen op het gebied van de huur- en koopmarkt. Doel van het rapport is om politici en beleidsmakers meer inzicht te geven in de opties en effecten van maatregelen op het functioneren van de woningmarkt op de lange...

Kansrijk Mobiliteitsbeleid

Het personen- en goederenvervoer blijft de komende decennia toenemen, maar minder dan voorheen. Uitbreiding van het wegennet is slechts rendabel als de files substantieel toenemen. Uitbreiding van het spoor verbetert de bereikbaarheid slechts beperkt, tegen hoge kosten....

Doorrekening verkiezingsprogramma’s 2012

Ook dit jaar laat een aantal politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s door het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau doorrekenen op de effecten op economie en milieu. Daarnaast wordt de evaluatie van de vorige doorrekening bekend gemaakt.

Pagina's