Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Verstedelijking en economie

5 misverstanden over binnen- en buitenstedelijk bouwen

Artikel | 11-04-2018

Het beleidsdoel van veel overheden is om nieuwe woningen zoveel mogelijk binnenstedelijk te realiseren. Dat is het ook het doel van de Ladder voor duurzame verstedelijking. En de nieuwe minister van BZK bevestigde onlangs deze ambitie.

Er is echter discussie over de mate waarin binnenstedelijk bouwen haalbaar en wenselijk is. Uiteindelijk zijn locatiekeuzes politieke keuzes. Maar in het debat worden soms argumenten gebruikt die op misverstanden zijn gebaseerd. Dat belemmert een afgewogen besluitvorming. In dit artikel worden vijf misverstanden besproken.

Auteur(s)Edwin Buitelaar
Publicatiedatum11-04-2018
PublicatieStadszaken