Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Verstedelijking en economie

Vraag en antwoord over Verstedelijking en economie

Er wordt wel gezegd dat de Randstad functioneert als één grootstedelijk gebied. In de meeste opzichten is dat echter niet het geval. Als dat zo was, zou je bijvoorbeeld verwachten dat bedrijven in de ene stad in de Randstad vaak zaken doen met...lees meer

Het oppervlak dat in beslag wordt genomen door stedelijk grondgebruik zoals  stads- en dorpscentra, woongebieden, kantorenparken, industrieterreinen en dergelijke is tussen 1960 en 2010 meer dan vijf keer zo groot geworden. Dat wordt maar...lees meer

Steden zorgen voor de benodigde ‘massa’: doordat in steden mensen en bedrijven dicht bij elkaar zitten, ontstaan bepaalde voordelen voor deze actoren. Zo kan kennisoverdracht tussen ondernemers makkelijker plaatsvinden, kunnen bedrijven besluiten...lees meer

Verstedelijking gaat om het ‘samenklonteren’ van mensen, bedrijven en activiteiten. Eigenlijk gaat iedereen daar dus over: huishoudens kiezen een woonplek, bedrijven en voorzieningen een vestigingslocatie. De keuzemogelijkheden hiervoor worden...lees meer

Transit Oriented Development (TOD) is de Engelse term voor wat wij in Nederland meestal knooppuntontwikkeling noemen. Het gaat daarbij om het concentreren van ruimtelijke ontwikkelingen in de directe omgeving van vervoersknopen (denk aan...lees meer

Verstedelijking vindt plaats in heel Nederland, in vele grote, middelgrote en kleine steden en hun directe omgeving. De Randstad is het meest verstedelijkte gebied in Nederland. Het wordt gevormd door een ring van verstedelijking rondom landelijk...lees meer