Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Verstedelijking en economie

Hoe snel breidt het stedelijk gebied in Nederland zich uit?

Vraag en antwoord | 26-03-2015

Het oppervlak dat in beslag wordt genomen door stedelijk grondgebruik zoals  stads- en dorpscentra, woongebieden, kantorenparken, industrieterreinen en dergelijke is tussen 1960 en 2010 meer dan vijf keer zo groot geworden. Dat wordt maar voor een deel verklaard door de bevolkingsgroei: de bevolking groeide in die periode maar met een factor 1,7. Doordat huishoudens uit steeds minder personen bestaan, is het aantal huishoudens tweemaal zo hard gegroeid: met een factor 3,3. Doordat onze woningen steeds groter worden en ook de ruimte toeneemt die we gebruiken voor werk, recreatie en andere activiteiten, is het stedelijk gebied nog harder gegroeid: in totaal met een factor 5,4. Die groei gaat wel steeds langzamer. Tussen 2000 en 2010 groeide dit oppervlak in totaal met 390 km2 ofwel met 39 km2 per jaar. In 2010 bedroeg het totaal stedelijk oppervlakte zo’n 5.500 km2 ofwel 13,6% van het totale landoppervlak van Nederland. Er zijn wel grote verschillen binnen Nederland: in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht beslaat het stedelijk gebied meer dan een kwart van het totale oppervlakte; in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland minder dan een tiende (zie CBS Bodemstatistiek, Snellen e.a. 2014, Ritsema van Eck e.a. 2009).