Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Verstedelijking en economie

In hoeverre functioneert de Randstad als één grootstedelijk gebied?

Vraag en antwoord | 26-03-2015

Er wordt wel gezegd dat de Randstad functioneert als één grootstedelijk gebied. In de meeste opzichten is dat echter niet het geval. Als dat zo was, zou je bijvoorbeeld verwachten dat bedrijven in de ene stad in de Randstad vaak zaken doen met andere bedrijven die in een ander stadsgewest binnen de Randstad zijn gevestigd. Feitelijk doen bedrijven in de Randstad die zaken doen met andere bedrijven buiten hun eigen regio dat in minder dan een kwart van de gevallen met bedrijven in andere stadsgewesten binnen de Randstad. Wel zijn er naar verhouding veel forenzen tussen de stadsgewesten van de Randstad: van de beroepsbevolking in de Randstad die buiten de eigen regio werkt, werkt ruim 70% in andere stadsgewesten binnen de Randstad. (zie ook Ritsema van Eck e.a 2006)