Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Verstedelijking en economie

Wie gaat er over de verstedelijking van Nederland?

Vraag en antwoord | 19-01-2015

Verstedelijking gaat om het ‘samenklonteren’ van mensen, bedrijven en activiteiten. Eigenlijk gaat iedereen daar dus over: huishoudens kiezen een woonplek, bedrijven en voorzieningen een vestigingslocatie. De keuzemogelijkheden hiervoor worden deels bepaald door de voorkeuren van een bedrijf of huishouden en wat zij kunnen betalen, maar ook in belangrijke mate door wat er te kiezen valt. Daarbij speelt ruimtelijk beleid een belangrijke rol. In het ruimtelijk beleid legt de overheid vast wat er waar kan en mag. Lokale overheden (gemeenten) zijn verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid in Nederland. Zij maken structuurvisies en bestemmingsplannen om het gebruik van de ruimte te regelen. Daarbij houden de gemeenten rekening met de belangen van andere overheden (provincies, Rijk) en de voorwaarden die zij hun meegeven. Naast ruimtelijk beleid zijn ook keuzes in beleid voor infrastructuur, mobiliteit, milieu en economie mede bepalend voor hoe verstedelijking vorm krijgt.