Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Feiten en cijfers over Verstedelijking

Feiten en cijfers over Verstedelijking

Verandering in de regionale concurrentiepositie door een Brexit

De verandering in concurrentiepositie uitgedrukt in de procentuele verandering in de kosten ten opzichte van de concurrenten.

Gemiddeld verslechtert in Nederland in alle provincies de concurrentiepositie van de bedrijven. Handelsbarrières beïnvloeden de concurrentiepositie op twee manieren: 

Grenspendel van Nederlanders en Duitsers naar hun buur land

In vergelijking met 2012 hebben in 2014 iets meer Nederlanders een baan in Duitsland, maar werken minder Duitsers in Nederland. Beide pendelstromen zijn echter nog beperkt in vergelijking met wat er mogelijk is gezien het aantal inwoners en banen op een redelijke woon-werkafstand van de grens.

Oppervlakte en leegstand van winkels

Oppervlakte in miljoen m2 en leegstand van winkels in procenten over de periode 2004-2016