Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Verstedelijking en economie

Nieuwsberichten over Verstedelijking en economie

Nieuwsbericht
07-11-2011

Het totale winkelvloeroppervlak neemt in Nederland sneller toe dan de bevolking en de consumentenbestedingen in de detailhandel. Bovendien kopen...lees meer

Nieuwsbericht
07-09-2011

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) overhandigde op 7 september de Ruimtelijke Verkenning 2011 aan minister Schultz van Haegen van het...lees meer

Nieuwsbericht
16-06-2011

Het kabinet-Rutte wil de stedelijke regio's Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven versterken en daarmee een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor...lees meer

Nieuwsbericht
19-05-2011

De belangrijkste Europese concurrenten van bedrijven in de Noordvleugel van de Randstad liggen in nabijgelegen regio’s en grote productiegebieden...lees meer

Nieuwsbericht
10-02-2011

De komende dertig jaar treedt vooral aan de randen van Nederland een omvangrijke bevolkingskrimp op. In de meer centrale delen blijft echter het...lees meer

Nieuwsbericht
27-01-2011

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) vormt een belangrijk onderdeel van de besluitvorming over ruimtelijke investeringsprojecten. Bij...lees meer

Nieuwsbericht
21-01-2011

Al decennialang probeert de Rijksoverheid het stedelijk gebied compact te houden. Doel van dit beleid is het open landschap te behouden en de...lees meer

Nieuwsbericht
25-11-2010

De Noordvleugel van de Randstad onderscheidt zich in economisch opzicht van de rest van Nederland door een hogere productiviteit(sgroei). In groei...lees meer

Nieuwsbericht
14-09-2010

De kwaliteit van de leefomgeving is de laatste twintig jaar sterk verbeterd, mede dankzij het gevoerde overheidsbeleid. Lucht en oppervlaktewater...lees meer

Nieuwsbericht
22-06-2010

Stedelijk Nederland verandert in rap tempo. Steeds minder is de stad een afgebakend bebouwd gebied, met een enkel centrum als focus. In plaats...lees meer

Nieuwsbericht
10-06-2010

Hoe ontwikkelen zich het gebruik en de kwaliteit van de ruimte? Sporen deze ontwikkelingen met de doelen van het rijksbeleid zoals vastgelegd in...lees meer

Nieuwsbericht
04-02-2010

Leefbaarheidsproblemen in stedelijke woonwijken, zoals overlast, verloedering, inbraken en leegstand van winkelpanden leiden ertoe dat bedrijven...lees meer

Nieuwsbericht
11-11-2009

Het overgangsgebied tussen stad en platteland, de stadsrandzone, verstedelijkt steeds meer. De afgelopen twintig jaar kwamen de meeste nieuwe...lees meer

Nieuwsbericht
16-06-2009

De verschillen tussen woningcorporaties in Nederland zijn groot en de lokale omstandigheden, waar ze mee te maken krijgen, zijn zeer divers....lees meer

Nieuwsbericht
09-06-2009

De stedelijke ontwikkelingen tussen 2000 en 2006 zijn grotendeels in lijn met de doelstellingen van het ruimtelijk beleid: bundeling en...lees meer