Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Verstedelijking en economie

Publicaties over Verstedelijking en economie

Rapport
04-07-2017

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het PBL gevraagd onderzoek te doen naar de karakteristieken van regio’s...lees meer

Rapport
02-06-2017

In City Deals maken steden, het Rijk, bedrijven en maatschappelijke organisaties concrete samenwerkingsafspraken om innovatieve oplossingen te...lees meer

Artikel
10-04-2017

Een steeds groter deel van het inkomen van bedrijven wordt verdiend door bij te dragen aan het productieproces van internationaal geproduceerde...lees meer

Overige Publicatie
20-03-2017

De Europese commissie heeft op 27 februar 2017i weer de 'European competitiveness index' uitgebracht. In deze benchmark was de regio Utrecht...lees meer

Rapport
02-03-2017

De kantorenleegstand daalt sinds 2016 licht, na een jarenlange toename....lees meer

Artikel
01-03-2017

De kantorenleegstand in Nederland neemt nog altijd toe. Is transformatie naar appartementen haalbaar? Dit artikel verkent de financiële...lees meer

Artikel
01-03-2017

Het debat over woningbouw in de bestaande stad versus ‘de weilanden’ is terug. Nuttig, vooral als het gaat om de belangen die hierbij in het...lees meer

Rapport
16-02-2017

7 politieke partijen hebben hun programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 in geconcretiseerde maatregelenpakketten voorgelegd aan...lees meer

Overige Publicatie
12-12-2016

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) denkt na over een herziening van de financiële verhoudingen tussen Rijk en regio, in het bijzonder...lees meer