Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Verstedelijking en economie

Publicaties over Verstedelijking en economie

Overige Publicatie
25-11-2015

De bundel Smart cities – hoe slim kan een stad zijn? belicht kansen en dilemma’s die zich voordoen in zogeheten smart cities....lees meer

Rapport
30-10-2015

Economische vernieuwing ontstaat vaak door bestaande kennis uit verschillende sectoren te combineren. Arbeidsmobiliteit speelt hierbij een...lees meer

Artikel
30-09-2015

Voor een beleid dat gericht is op kennisuitwisseling tussen sectoren (cross-overs) is meer duidelijkheid over wat voor cross-overs mogelijk zijn...lees meer

Artikel
01-09-2015

Beleggers en ontwikkelaars beantwoorden een toename van de kantorenleegstand met het verstrekken van huurincentives. Bijvoorbeeld een...lees meer

Artikel
14-08-2015

De voortgaande bevolkings- en huishoudensgroei van de steden is op de lange termijn allerminst zeker. Dat vraagt om een adaptieve...lees meer

Rapport
21-07-2015

De grenzen tussen Nederland en de buurlanden werken belemmerend voor de arbeidsmarkten in de grensgebieden. Per dag pendelen minder dan 100.000...lees meer

Rapport
29-06-2015

Sociale en economische activiteiten concentreren zich steeds meer in grote stedelijke agglomeraties. Wat is er gaande in de steden in Nederland?...lees meer

Rapport
15-06-2015

Vitaliteit van de Nederlandse binnenstad staat hoog op de politieke agenda. Oplopende (winkel-)leegstand heeft geleid tot angst voor steden met...lees meer

Overige Publicatie
04-06-2015

Het jaar 1988 betekende voor de ruimtelijke ordening een grote omslag. Naar aanleiding van de in dat jaar verschenen Vierde Nota ging de schop...lees meer

Rapport
29-05-2015

Op verzoek van Europa heeft het PBL een update gemaakt van een bestaande database met regionale handelsgegevens. Het recente Europese regionaal...lees meer