Onze voedselkeuzes hebben een grote invloed op onze gezondheid en op de leefomgeving, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Effecten op de leefomgeving zijn bijvoorbeeld landgebruik, emissies van broeikasgassen, stikstof en fosfaat en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Veranderingen in het eetpatroon van Nederlanders kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van de voedselvoorziening.

Het onderzoek van PBL richt zich op de samenhang tussen voedselconsumptie, voedselproductie en effecten op de leefomgeving, door het voedselsysteem en de verschillende partijen in dit systeem als uitgangspunt te nemen.