Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Zijn we duurzamer gaan eten?

De Balans van de Leefomgeving 2014 laat zien dat er vooruitgang is geboekt in het consumptie- patroon. Tegelijkertijd zijn er nog veel mogelijkheden om duurzamer en gezonder te eten zoals bijvoorbeeld meer groente en fruit.

Onze voedselkeuzes hebben een grote invloed op onze gezondheid en op de leefomgeving, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Bij de leefomgeving gaat het onder andere om landgebruik, emissies van broeikasgassen, stikstof en fosfaat en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het aanpassen van voedingsgewoonten kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van de voedselvoorziening.

Feiten en cijfers

Aandeel voedselresten in huishoudelijk afval, 2013

Aandeel voedselresten in huishoudelijk afval in diverse regio's.

Voedselverspilling door consument

De consument consumeerde in 2013 87 procent van de in de supermarkt gekochte voedingsmiddelen....

Infographic van vier oplossingen voor een duurzamer voedselsysteem

Verduurzaming van het voedselsysteem vraagt om een combinatie van oplossingsrichtingen, zowel...

Inleiding Voedsel, uit 'Nederland Verbeeld'

In vergelijking met onze (over)grootouders beschikken we in alle jaargetijden over een veel...