Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Publicaties over Voedsel

Rapport
04-03-2019

Er zijn verschillende manieren om te berekenen wat het aandeel van landbouw en voedsel is in het geheel van de broeikasgasemissies en in welke...lees meer

Rapport
15-05-2018

Deze notitie beschrijft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het effect van verschillende nationale maatregelpakketten...lees meer

Rapport
05-04-2018

In deze beleidsstudie onderscheiden we 5 perspectieven op duurzaam voedsel die in het Nederlandse maatschappelijke debat over voedsel en...lees meer

Rapport
05-04-2018

Het voedselsysteem dat schuilgaat achter de Nederlandse voedselconsumptie heeft grote effecten op de leefomgeving. In deze notitie bespreken we...lees meer

Artikel
27-11-2017

De formele en informele spelregels die Afrikaanse samenlevingen structuur geven zijn zeer bepalend voor landbouwontwikkeling en voedselzekerheid...lees meer

Artikel
13-09-2017

De Engelse energiedeskundige Dieter Helm verzuchtte enkele jaren geleden in zijn veel gelezen The Carbon Crunch dat we onze...lees meer

Rapport
16-02-2017

7 politieke partijen hebben hun programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 in geconcretiseerde maatregelenpakketten voorgelegd aan...lees meer

Rapport
16-02-2017

Het PBL heeft de leefomgevingseffecten van zeven verkiezingsprogramma’s geanalyseerd. Een van de indicatoren binnen het thema energie &...lees meer

Overige Publicatie
10-06-2015

De ambities van het Nederlandse milieubeleid bereikten begin jaren 90 een hoogtepunt, wat inspirerend werkte en veel goede ontwikkelingen in gang...lees meer

Artikel
01-12-2014

Current production systems for crops, meat, dairy and bioenergy in the European Union (EU) rely strongly on the external input of nitrogen (N)....lees meer