Publicaties

28 publicaties in het onderwerp 'Voedsel'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Wereldwijde Cryptosporidium emissies naar oppervlaktewater

De parasiet Cryptosporidium is een veel voorkomende veroorzaker van diarree.  Dit artikel beschrijft het eerste model dat voor de hele wereld de uitstoot van Cryptosporidium van mensen en dieren naar het oppervlaktewater laat zien voor het jaar 2000. Deze resultaten kunnen...

De voetafdruk van Nederland: hoe groot en hoe diep?

De hoeveelheid land die nodig is voor de Nederlandse consumptie bedraagt ongeveer drie keer het landoppervlak van Nederland. Van het land dat in gebruik is voor deze Nederlandse voetafdruk ligt een kleine 15 procent in Nederland zelf. De helft van het totaal ligt in andere...

Vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De voorgestelde vergroeningsmaatregelen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU hebben slechts een relatief kleine invloed op de verduurzaming van de landbouw. De Europese landen moeten 30 procent van het budget voor de eerste pijler (inkomenstoeslagen)...

Evaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming

Dankzij wetgeving voor gewasbescherming is de waterkwaliteit vooruit gegaan, al zijn de beleidsdoelen voor de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater en voor de drinkwaterwinning niet bereikt. Ook bevat het oppervlaktewater op de helft van de meetlocaties nog te veel...

Andere rol overheid nodig bij verduurzaming productketens?

Duurzaam geproduceerde goederen worden steeds populairder. Het aandeel van duurzame koffie en hout op de Nederlandse markt nadert de 50%. Met certificeringsystemen die de claim “duurzaam” waarborgen worden aan producenten in ontwikkelingslanden eisen gesteld op het gebied van...

Pagina's