Publicaties

28 publicaties in het onderwerp 'Voedsel'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Indirecte effecten van biobrandstoffen: intensivering in de landbouw

Intensivering in de landbouw kan ervoor zorgen dat er minder natuur wordt omgezet in landbouwgrond om aan de toenemende vraag naar voedsel en bio-energie te voldoen. De indirecte effecten van biobrandstoffen, zoals verlies van biodiversiteit en extra uitstoot van broeikasgas,...

De bijdrage van bijproducten op de duurzaamheid van biobrandstoffen

Grondstoffen voor de productie van bio-energie, zoals bijvoorbeeld koolzaad of tarwe, leveren dikwijls veevoer als bijproduct op. Hierdoor is op andere plaatsen minder land nodig voor de teelt van veevoer. Dat kan leiden tot minder omzetting van natuur in landbouwgrond. De...

Tussenevaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming

Boeren en tuinders zijn in de periode 1998-2005 het milieu aanzienlijk minder gaan belasten met gewasbeschermingsmiddelen. Daarmee wordt aan de tussendoelstelling van het beleid voldaan. Toch bevat het oppervlaktewater op de helft van de meetlocaties nog te veel...

Pagina's