Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Voedsel

Hoe kan verandering van consumptie bijdragen aan verduurzaming?

Vraag en antwoord | 20-01-2015

Anders consumeren kan op drie manieren bijdragen aan een oplossing voor de diverse duurzaamheidsproblemen. Ten eerste kan het terugdringen van de consumptie van dierlijke eiwitten bijdragen aan het verminderen van de druk op schaarse hulpbronnen, in het bijzonder landgebruik. Europeanen eten nu 70 procent meer eiwit dan nodig is volgens de WHO-richtlijn. Ook het tegengaan van verspilling bij de consument thuis kan een belangrijke bijdrage leveren. Ten tweede kunnen consumenten in de supermarkt kiezen voor duurzaam geproduceerd voedsel. Milieu, dierenwelzijn, landschapsbeheer, vermindering van antibioticagebruik en een eerlijk inkomen voor boeren vormen extra kosten die kunnen worden terugverdiend als consumenten zich bewust zijn van deze duurzaamheidsaspecten en bovendien bereid zijn om voor dergelijke producten een (iets) hogere prijs te betalen. Ten derde draagt anders consumeren ook in belangrijke mate bij aan het verbeteren van de volksgezondheid. De overconsumptie van producten met een hoge energiedichtheid, veel verzadigde vetten en zout is een belangrijke oorzaak van veel voorkomende chronische ziekten, zoals hart- en vaataandoeningen en diabetes. Gezonde diëten hebben bovendien een lagere milieu-impact.