Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Hoeveel voedsel wordt er nu verspild?

Vraag en antwoord | 20-01-2015

De Nederlandse huishoudens gooien jaarlijks voor ongeveer 2,5 miljard euro aan eetbaar voedsel weg. Dit komt overeen met ongeveer 0,8 miljoen ton voedsel (Soethoudt en Bos-Brouwers, 2014).  Voedselverspilling is het vermijdbare verlies van eetbaar voedsel. Het gaat dus niet om onvermijdbare verliezen als sinaasappelschillen en botten.

Link to infographic: 'Voedselverspilling door consument'
Link to infographic: 2'Voedselverspilling door consument'

De consument consumeerde in 2013 87 procent van de in de supermarkt gekochte voedingsmiddelen. Van het totale verlies, bijna 70 kilogram van bij de supermarkt gekochte voedingsmiddelen, is ruim twee derde vermijdbaar.

De omvang van de totale voedselverspilling is alleen met ruime marges vast te stellen. Huishoudens zijn de grootste voedselverspillers, maar in de gehele Nederlandse voedselketen (inclusief landbouw, industrie en horeca) is de verspilling twee tot drie keer zo hoog als die van huishoudens alleen. Dit komt omdat Nederland een grote producent en exporteur van voedingsmiddelen is. In de Nederlandse voedselindustrie wordt een flinke stroom van wat potentieel voedsel is, niet als voedsel gebruikt. Een belangrijk verschil met de consument is dat dit verspilde voedsel voor meer dan 95 procent wordt hergebruikt, vooral als veevoer. Supermarkten, catering en horeca hebben tezamen eenzelfde aandeel in de voedselverspilling als de voedselindustrie (PBL, 2013). Het aandeel van de landbouw is onzeker zowel omdat gegevens ontbreken als omdat er discussie is over de definitie bijvoorbeeld of bederf door ziekten en plagen als verspilling telt.

Link to infographic: 'Aandeel voedselresten in huishoudelijk afval, 2013'
Link to infographic: 2'Aandeel voedselresten in huishoudelijk afval, 2013'

Aandeel voedselresten in huishoudelijk afval in diverse regio's.

De meerderheid van de consumenten zegt bereid te zijn om minder voedsel te verspillen (PBL 2013; Rood et al 2014). In 2009 hebben overheid en marktpartijen afgesproken om in 2015 de verspilling met 20% te verminderen. Uit projecten als de Food Battle is gebleken dat huishoudens met meer aandacht voor ‘op maat kopen en koken’ en ‘slim bewaren’ deze 20% kunnen halen. Er was in 2013 nog geen sprake van vermindering, zowel de totale verspilling als het aandeel van huishoudens is min of meer hetzelfde als in 2009-2010.